Bedrijf in beeld

Tiendeveen was eeuwenlang een veenmoeras. Na afgraven van het veen (turf) werd er bos aangeplant. Later werd een deel van het bos omgezet in akkers. Meteen achter ons bedrijf ligt nog steeds het oude bos.

Wij zijn hier in 2006 gestart op een voormalig akkerbouw bedrijf. In het najaar zijn ruim 40.000 struikjes geplant. Na de verplichte drie jaar omschakeling van de grond, waren de bessen officieel biologisch.

Er moet veel gebeuren om in de zomer lekkere bessen te kunnen plukken.  

Juli, augustus en september

Pluktijd. Er zijn 40 tot 60 studenten aan het plukken. Een tros met bessen is een mix van rijp en onrijp. Uit elk trosje plukken ze de rijpe, blauwe. Dus veel handwerk! Dat maakt Nederlandse bessen zo duur, want de lonen zijn hier veel hoger dan elders in de wereld.

Oktober en november

Tijdens de oogst gaat alle aandacht naar de pluk. Ondertussen groeien gras en onkruid gewoon door.
Na de oogst is er extra veel werk: maaien, wieden, schoffelen.
Biologische onkruidbeheersing is arbeidsintensief, want er wordt niet gespoten tegen onkruid. Een strookje kan machinaal geschoffeld worden. Dichterbij de struiken moet alles met de hand gewied.

Snoeien (november tot april)

In de winter wordt elke struik gesnoeid.
Bij elke struik kijken we wat sterke en zwakke takken zijn. Elke struik is weer anders.
Het snoeien is veel werk. Van november tot april zijn we bezig met een groepje van 4 tot 6 snoeiers.

 Edo snoeit een struik

Mei en juni

Een hommelkast

In mei bloeien de struiken en zoemt het van de bijen en hommels. Hommels en bijen zorgen dat de bloemen stuifmeel van elkaar ontvangen. Alleen dan ontwikkelen de bloemen zich tot bessen.
Op ons bedrijf zijn veel wilde bijen en hommels. Maar als alle bessenstruiken bloeien, kunnen ze het werk niet aan. Dan komen er bijenkasten en hommelkasten.

In juni veranderen de bloemen, dankzij de bestuivers, in bessen. Eerst zijn ze nog groen, eind juni beginnen ze te kleuren.

Nachtvorst

Als er tijdens de bloei ’s avonds een prachtige sterrenhemel verschijnt, dreigt er nachtvorstgevaar. En als de bloemen bevriezen, maken ze geen bessen. Die nachten zijn we waakzaam. Als de temperatuur te veel zakt, zetten we de sproeiers aan. Er ontstaat een laagje nat ijs. Een combinatie van ijs met water is altijd 0 graden. Zo worden de bloemen beschermd. We bewaken de hele nacht of de sproeiers het goed doen. Pas als de zon in de ochtend weer kracht heeft, mogen de sproeiers uit.

’s ochtends na de beregening

Bodembedekking

bodembedekking strooien

Elk voorjaar strooien we een laagje gemalen dennenschors bij de struiken. Hierdoor groeit er minder onkruid en de struiken groeien er goed op.

Vlierbloesem plukken

In juni plukken we bloesem van vlieren die her en der in onze houtsingels staan.

vlierbloesem plukken

Bloemenranden

April: Maria harkt de zaden in.

Op ons bedrijf hebben we houtsingels, slootkanten, grasstroken en een poel. Deze beheren we zo natuurlijk mogelijk, zodat er veel wilde planten en dieren leven.
We zaaien ook bloemenranden met inheemse zadenmengsels. Dit geeft extra voedsel aan vlinders, bijen, hommels en veel andere insecten.